Петото поколение мобилни мрежи със сигурност е „гореща тема“, която се обсъжда в медиите и общественото пространство още преди старта на нейното внедряване. Основната цел на предоставената информация е да разгледа ключовите въпроси във връзка с въвеждането на новия технологичен стандарт 5G и здравето на населението.

Развитието на новите технологии трябва да бъде придружено от обективна информация, която отговаря на въпросите на обществото, така че да се избягва разпространението на неверни твърдения. Идеята на специалистите от НЦОЗА е да се предостави адекватна информация, да се обясни възможно най-ясно какво е 5G, какво е неговото въздействие върху здравето, какви са мерките за гарантиране на сигурността на населението по отношение на експозиция с ЕМП. Представени са мненията на ключови международни организации и други научни институции относно експозицията и потенциалните рискове за здравето.

 
5G - ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА СЗО, ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ И ДРУГИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Q&A Detail. 5G mobile networks and health


ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

5G for Europe: An Action Plan {SWD(2016) 306 final}

Effects of 5G wireless communication on human health

Shaping Europe’s digital future. Frequently asked questions. 5G FAQ

EU. 5G Observatory. National 5G plans and strategies.


ICNIRP (МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА ОТ НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ)

5G. Radiofrequency - RF EMF


PUBLIC HEALTH ENGLAND - NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION BOARD 

(Обществено здраве Англия – Национален борд за радиологична защита )

Guidance 5G technologies: radio waves and health


L’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES (ANFR) 

(Национална агенция по честотите Франция)
Get ready for 5G


 5G - ИНТЕРВЮТА В МЕДИИТЕ


БНР интервю с професор Мишел Израел

BNR 16.10.2020 г. Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса

интервю с проф. Мишел Израел


TechTrends

 7.05.2020 премиера   Интервю с професор Мишел Израел за 5G и мобилните мрежи 

Професор Мишел Израел: "България има силно защитаващи ограничения за мобилните мрежи и 5G"

https://www.techtrends.bg/2020/05/07/michel-israel-5g-interview-6723


BNT-1

  30.09.2019 БНТ-1 "100% будни" | Митове и легенди за 5G мрежата - "5G мрежата – опасна или безопаснa"


BNR

BNR  25.06.2019 В България няма свободни честоти за тестове на 5G мрежата


Darik
  10.04.2019 Опасни ли са 5G мрежите за здравето?


 Tribune

25.06.2019 Проф. Израел: 5G ще обхване всички дейности, технологиите изпреварват изследванията върху здравето


 5G – Прочетохме за Вас в медиите


 TechTrends TechTrends

14.08.2019, Вредно ли е 5G за здравето - Анализ на журналиста Юлиан Арнаудов

Новата мобилна технология повдига редица въпроси за здравето на хората и животните, но повечето от тях са силно преувеличени.


economic.bg

15.06.2019 Опасно ли е 5G за здравето?
Или защо твърденията, че въвеждането на технологията ще е равносилно на втора експлозия на „Чернобил“, са лъжа.


 SE

10.04.2020 „Най-лошият вид фалшиви новини“.
Как лъжите за 5G доведоха до реални последствия


ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ


Ръководство за защита от нейонизиращите лъчения - за специалисти, 2017

Брошура "Къде сме ние в морето от електромагнитни лъчения" - за население, 2012