“Здраве и безопасност при работа” е научно-приложно списание в областта на здравето и безопасността при работа.

Списанието има за цел да популяризира и насърчава изследвания относно рискови фактори за здравето и безопасността при работа, оценка и контрол на риска за здравето, проблеми на трудово-медицинското обслужване на работещите; добри практики и политики за превенция на трудовите злополуки, професионалните и свързани с труда заболявания, промоция на здравето и работоспособността.

В списанието се публикуват обзори, научни статии, добри практики, методологични материали, мнения, съобщения за събития, нови книги и др.


• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2019 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2018 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2017 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2016 г.

• Списание "Здраве и безопасност при работа"- брoй 1/2015 г.