(НЦЗИ, 1996)

Мирчо Вуков
Християн Грива

Целта на монографията е да запознае читателя с основите на информационния анализ и по-специално с анализа на двукомпонентните системи (двумерни таблици, системи от два признака, крос-таблици, сложна система), изразявайки личните виждания и опит на двамата автори.