BulletinDisabled

(НЦОЗА, 2020 г.)

Редактори: доц. Християн Грива, доц. Красимира Дикова, д-р Радостина Янева

Бюлетинът е разработен въз основа на данните от Информационната система за трайната неработоспособност на населението над 16 години, базирана на ежегодната обработка на експертните решения, издадени от ТЕЛК и НЕЛК.


Данните са структурирани в 2 дяла:

  • Освидетелствани и преосвидетелствани лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане
  • Освидетелствани лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане

Лицата с призната трайно намалена работоспособност са характеризирани по пол, възраст, тежест и срок, общо за страната и по области.

Информацията е представена в табличен и графичен вид.


Архив: