(НЦОЗА, 2020 г.)korica death

Редактори: доц. Християн Грива, доц. Красимира Дикова, Зл. Попова

 В настоящето издание са използвани данни от:

Базите данни за умиранията на населението по основни причини за смъртта, поддържани от Националния статистически институт – дирекция „Социална статистика”, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието”; Базите данни за населението на страната по пол и възрастови групи, поддържани от Националния статистически институт – дирекция „Социална статистика”, отдел „Демографска статистика”; Базите данни на СЗО – Здраве за всички.

Данните в изданието са систематизирани в два основни раздела:

І. Смъртност по причини, пол и възраст – общо
в т.ч.:
Смъртност от болести на органите на кръвообращението
Смъртност от новообразувания
Смъртност от болести на дихателната система
Смъртност от болести на храносмилателната система
Международни данни – стандартизирани коефициенти за смъртност

ІІ. Смъртност на децата до 1-годишна възраст по причини и пол
в т.ч.:
Международни данни за смъртност при деца до 1 година

Използваните данни за периода от 1990 г. до 2019 г. и в двата раздела дават възможност да се проследят тенденциите в развитието на процеса.

Информацията в изданието е представена в табличен и графичен вид.

Архив: