(НЦОЗА, 2020 г.)
 
Редактори: доц  Християн Грива, доц. Красимира Дикова, Райна Николоваkorica beds

 

Настоящото издание съдържа данни за легловия фонд и дейността на стационарите на лечебните заведения за болнична помощ през 2019 година и в динамика.

Информацията е систематизирана на национално ниво и по видове лечебни заведения за болнична помощ.

Представените данни, които съдържа изданието, са относно:

  ► легла по вид;

  ► преминали болни през стационарите на лечебните заведения и проведедени леглодни;

  ► използваемост и оборот на леглата в стационарите и среден престой на лекуван болен;

  ► хоспитализирани по вид на лечебното заведение и основни диагнози;    

  ► оперирани по вид на лечебното заведение и по вид на операциите;

  ► дейност на акушеро-гинекологичните отделения на лечебните заведения.

Информацията е представена в табличен и в графичен вид.

Източник на информацията в изданието са годишните отчети на лечебните заведения, които се получават и обработват ежегодно в Националния център по обществено здраве и анализи.

Архив: