Диагностично свързани групи

Дискусия по въпроса за въвеждането на диагностично свързани групи (ДСГ) в България при финансирането на болници

A Discussion about Implementing Diagnosis Related Groups (DRGs) in Bulgaria for Hospital Financing