29.03.2021 г.

СЗО въведе нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ-10. С Приложение 1, съдържащо последните промени при кодирането на заболеваемостта от COVID-19, можете да се запознаете тук.