Анализи

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2018 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2017 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2016 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2015 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2013 година

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2012 година

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2011 година

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2010 година

Състояние на здравето на гражданите през 2009 . и изпълнение на Националната здравна стратегия, Годишен доклад на Министъра на Здравеопазването

Кратка версия на доклада за здравето на нацията през 2008 г.

ДОКЛАД за здравето на нацията през 2008 г. (бг) /
Health of the Nation in 2008, Annual Report of the Minister of Health (en)

ДОКЛАД за състоянието на здравето на гражданите - първостепенна инвестиция в бъдещето на нацията (2005-2007)

ДОКЛАД за здравето на нацията в началото на 21 век (2004)