Указание за изготвяне на Сведение 00 

Указание за изготвяне на Сведение 01

Указание за изготвяне на Сведение 02

Указание за изготвяне на Сведение 03

Указание за изготвяне на Сведение 12

Указание за изготвяне на Сведение 15

Указание за изготвяне на Сведение 15А

Указание за изготвяне на Сведение 23А

Указание за изготвяне на Сведение 29

Указание за изготвяне на Сведение 33


Указание за изготвяне на Отчет 85Г

Указание за изготвяне на Отчет 365

Указание за изготвяне на Отчет 365Б

Указание за изготвяне на Отчет 366

Указание за изготвяне на Отчет 367

Указание за изготвяне на Отчет 367Р

Указание за изготвяне на Отчет 369

Указание за изготвяне на Отчет 370

Указание за изготвяне на Отчет 370Р

Указание за изготвяне на Отчет 372

Указание за изготвяне на Отчет 372Р

Указание за изготвяне на Отчет 380

Указание за изготвяне на Отчет 387


Указание за изготвяне на Приложение 1

Указание за изготвяне на Приложение 1А

Указание за изготвяне на Приложение 2

Указание за изготвяне на Приложение 3

Указание за изготвяне на Приложение 4

Указание за изготвяне на Приложение 5

Указание за изготвяне на Приложение 5Б

Указание за изготвяне на Приложение 6

Указание за изготвяне на Приложение 6Б-1

Указание за изготвяне на Приложение 6Б-2

Указание за изготвяне на Приложение 5Б, 6Б-1, 6Б-2 – М

Указание за изготвяне на Приложение 9

Указание за изготвяне на Приложение 11