НЦОЗА обучава докторанти по научните специалности:
  • Социална медицина и здравен мениджмънт
  • Хранене и диететика
  • Хигиена
  • Токсикология
НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по следните специалности от Приложение 1 към НАРЕДБА No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

Места за прием на специализанти в НЦОЗА*

Специалност Брой места
I

Специалности за лица с професионална квалификация „лекар“

Неклинични специалности

 
4 Комунална хигиена 2
10 Социална медицина и здравен мениджмънт 4
15 Хранене и диететика 2
VII

Специалности за лица с висше немедицинско образование

Неклинични специалности

 
7 Медицинска информатика и здравен мениджмънт 1
8 Медицинска санитарна физика 2
12 Медицинска санитарна химия 6
13 Санитарно инженерство -
15 Токсикология (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки, биотехнологиите, екологията, инженерната химия, химичните, металургичните и хранителните технологии) 3

*Обявените места са за срок до 31.03.2021 г.