Международна дейност

За контакти: гл.ас. Ир. Димитрова

тел. +359 2 805634 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 „Подобряване ефективността на Национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура“. 

Приоритетна ос: І „Добро управление”

Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08

Наименование и седалище на бенефициента: Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, гр. София 1431, България

ПРИКЛЮЧИЛ

Ръководител: доц. К. Вангелова,дм тел.(359 2) 8056224 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководител: доц. Б.Ценова,дп

тел. (+359 2) 8056 203, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ръководител: проф. д-р Ст. Петрова,дм тел.: (359 2) 8056 261, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектът е приключен.