Координатор за НЦОЗА: доц. Катя Вангелова, дм
тел.: (359 2) 8056 224, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2016–2018 г.

НПБЗР 2016-2018 г.е стратегически документ, следващ насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в приоритетите на Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г., като определя приоритетите и ангажиментите на държавните органи и институции, на организациите на работодателите, работниците и служителите, неправителствените организации и др. за развитието на здравословните и безопасни условия на труд.


Основната цел на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2016-2018 е подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място. За постигането u се изпълняват мерки в следните приоритетни области:

  • Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
  • Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
  • Превенция на свързаните с работата заболявания и професионалните болести.

Реализирането на законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки ще допринесе за осигуряване на необходимото ниво на защита на работното място, подобряване на здравето на работниците и служителите, продължаване на тенденцията за устойчиво намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на качеството на работата.

НЦОЗА участва, съвместно с МЗ, в изпълнение на дейности в трите приоритетни области на програмата.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1281