Изпълнение на Решения на Комисията 2013/287/ЕС и  2011/884/ЕС относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз и оризови продукти с произход Китай
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013D0287
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/riceemergchina.htm