Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през 2020 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през IV-то тримесечие на 2020 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през IIІ-то тримесечие на 2020 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през IІ-ро тримесечие на 2020 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през І-во тримесечие на 2020 г.


Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през 2019 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през ІV тримесечие на 2019 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през ІII тримесечие на 2019 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през ІI тримесечие на 2019 г.

Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества през І тримесечие на 2019 г.