Екип от НЦОЗА проведе обучение, свързано със защитата на работещите от въздействието на нейонизиращи лъчения. В него участваха специалисти и директори на РЗИ, членове на ръководството на Фонд „Условия на труд“, представители на МЗ, служби по трудова медицина и фирми. Обучението се проведе на два етапа и на различно ниво според квалификацията на участниците и техните интереси в областта на нейонизиращите лъчения. Експертите бяха запознати с актуални нормативни документи от европейското законодателство, въведени у нас наредби, които регламентират минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на нейонизиращи лъчения - изкуствени оптични и лазерни лъчения, електромагнитни полета. Основно внимание беше обърнато на Практическите ръководства към двете наредби, които могат да се ползват както от работодателите, така и от Службите по трудова медицина, контролните органи, лабораториите за контрол и др., които са публикувани в сайта на НЦОЗА.

Прочети още...

Специалисти от НЦОЗА участват в международна работна група към проект на страните от НАТО ResearchTaskGroup(RTG)-298. Проектът е част от програмата на НАТО по наука и технологии – NATO Science and Technology Organization.

Основната цел на проекта с ръководител проф. Мишел Израел от НЦОЗА е да се разработят гранични стойности за високоенергийни електромагнитни импулси, както и превантивни мерки за работещите и населението при военни учения и действия на страните от НАТО. Високоенергийните импулсни радиочестотни полета в съвременните технологии все повече се прилагат както за системи за свръзка, в радарни инсталации, при нови защитни и оръжейни системи.

Прочети още...

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечносъдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет, са причина за 80% от смъртните случаи в България. Доказано е, че те се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Тяхното редуциране може да се постигне както чрез профилактика, ранна диагностика и осигуряване на здравословна среда за живот, така и чрез дейностите по националните програми.

Прочети още...

Днес, 12 декември 2018 г., под патронажа на Комисията по здраве­опазването към 44-ото Народно събрание се проведе кръгла маса на тема: „Психиатрията в България – пред­изви­ка­тел­ства и перспективи“. Форумът се проведе по инициатива на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В събитието участваха: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здраве­опазването, доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА, доц. д-р Михаил Околийски – експерт към офиса на СЗО в България, представители на отговорните държавни институции, държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве, съсловните организации в сферата на здраве­опазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.

С цялата информация можете да се запознаете тук.

„Психиатрията в България – предизвикателства и перспективи” е темата на кръглата маса, която организира НЦОЗА под патронажа на Комисията по здраве­опазване към 44-тото Народно събрание. Тя ще се проведе на 12 декември 2018 г. от 14:30 ч. в зала Изток на Народното събрание.
На форума ще бъде представен докладът на Европейската психиатрична асоциация относно психично­здравните грижи в България и процеса на реформа.

Прочети още...

На 9.11.2018 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе работна среща във връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г.
Срещата беше организирана от Министерство на здравеопазването съвместно с НЦОЗА. На нея присъстваха г-жа Светлана Йорданова – зам.-министър на здравеопазването, доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА, проф. д-р Пламен Димитров – национален координатор на програмата, експерти от МЗ, националните и регионални координатори на програмата.
Представен беше отчет на извършените през 2017 г. дейности, насочени към превенцията на четирите основни поведенчески фактора на риска за здравето – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност, а също и към ранната диагностика на водещите ХНБ. На събитието беше представен анализ на политиките, стратегиите и добрите практики за превенция на хроничните незаразни болести и основните етапи при планиране и осъществяване на здравни комуникационни кампании. Представени бяха добри практики, реализирани на регионално ниво, обсъдени бяха проблеми, свързани с развитието на програмата и възможностите за тяхното преодоляване.

Вие сте тук:Home Актуално