На 6-9 април 2019 г. във Варшава се проведе 27-ият конгрес на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) под мотото „Психиатрията в преход – към нови модели, цели и предизвикателства“.

Събитието обедини 4300 участници от 102 страни. България беше представена от 20 участници, сред които д-р Владимир Наков от отдел „Психично здраве” на НЦОЗА. Неговият е-постер „Национална обучителна програма за общопрактикуващи лекари за намаляване на самоубийствата в България – нерандомизирано контролирано проучване“, разработен с участието на партньори от Норвегия и Австралия, беше отличен като един от десетте най-добри сред представените повече от 1300 постера. Критериите за оценка бяха научно качество, точност и прецизност на методологията, оригиналност, иновативност, дизайн.

Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA) организира Европейска седмица на общественото здраве в периода 13 – 17 май 2019 г. Целта е да концентрира вниманието върху общественото здраве като основен фактор за доброто здраве на европейското население. В различните страни, включително и в България,  ще бъдат проведени многобройни инициативи и форуми.

Предвидена е онлайн кампания и пресконференция в Брюксел.

Прочети още...

Световната здравна организация (СЗО) публикува Четвъртия глобален доклад за състоянието на пътната безопасност в света – 2018 г.
Информацията за България се събира, анализира и предоставя на СЗО от експерти на МЗ, НЦОЗА, МВР, ДОККПБДП, МТТС, НСИ и АПИ, като Националният център по обществено здраве и анализи е водещата институция в подготовката на данните за страната ни.

Прочети още...

Докладът на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) за психиатричното обслужване в България беше представен преди дни на кръгла маса в Народното събрание, организирана от НЦОЗА под патронажа на Комисията по здравеопазване. Той съдържа оценка и прави препоръки за подобряване на психичноздравните услуги в страната ни. Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването, посочи на кръглата маса, че психиатричната помощ в България се нуждае от организационно и финансово укрепване, а решаването на натрупаните проблеми може да се постигне чрез обединяване усилията на отговорните институции, медицинските специалисти и неправителствените организации за формиране на правилните политики, които да гарантират навременна, съвременна и комплексна медицинска помощ на пациентите с психични заболявания. Констатациите в доклада предизвикаха широк отзвук както сред професионалистите, които работят в областта, така и в публичното пространство. С целия доклад на ЕПА можете да се запознаете тук.

Екип от НЦОЗА проведе обучение, свързано със защитата на работещите от въздействието на нейонизиращи лъчения. В него участваха специалисти и директори на РЗИ, членове на ръководството на Фонд „Условия на труд“, представители на МЗ, служби по трудова медицина и фирми. Обучението се проведе на два етапа и на различно ниво според квалификацията на участниците и техните интереси в областта на нейонизиращите лъчения. Експертите бяха запознати с актуални нормативни документи от европейското законодателство, въведени у нас наредби, които регламентират минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на нейонизиращи лъчения - изкуствени оптични и лазерни лъчения, електромагнитни полета. Основно внимание беше обърнато на Практическите ръководства към двете наредби, които могат да се ползват както от работодателите, така и от Службите по трудова медицина, контролните органи, лабораториите за контрол и др., които са публикувани в сайта на НЦОЗА.

Прочети още...

Специалисти от НЦОЗА участват в международна работна група към проект на страните от НАТО ResearchTaskGroup(RTG)-298. Проектът е част от програмата на НАТО по наука и технологии – NATO Science and Technology Organization.

Основната цел на проекта с ръководител проф. Мишел Израел от НЦОЗА е да се разработят гранични стойности за високоенергийни електромагнитни импулси, както и превантивни мерки за работещите и населението при военни учения и действия на страните от НАТО. Високоенергийните импулсни радиочестотни полета в съвременните технологии все повече се прилагат както за системи за свръзка, в радарни инсталации, при нови защитни и оръжейни системи.

Прочети още...

Вие сте тук:Home Актуално