www.bgmental.info предоставя актуална и достъпна информация

През февруари 2017 г. стартира сайтът www.bgmental.info, който предоставя актуална и достъпна информация по някои проблеми на психичното здраве.
Неговата цел е да повиши осведомеността по темите, свързани с тревожността, депресията и самоубийствата.
Съдържанието включва полезни материали както за професионалисти, така и за по-широка аудитория, включително за хората, които имат необходимост от психично-здравна помощ.
Сайтът е реализиран от Националния център по обществено здраве и анализи в рамките на проект „Подобрени услуги за психично здраве“, изпълняван по програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве” с подкрепата на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. и Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014.

     

На 10.02.2017 г. НЦОЗА организира национален семинар на тема „Въведение в използването на база данни за химичен състав на храни и представяне на FAO/INFOODS проект за събиране и компилиране на аналитични бази данни за състав от региона на Европа и Централна Азия“. На форума присъстваха специалисти от МЗ, НЦОЗА, БАБХ, ЦОРХВ, медицинските университети в София и в Плевен, Съвместният геномен център, представители на производителите на хранителни продукти и на потребителите.

Прочети още...

От 1 до 3 февруари 2017 г. в НЦОЗА се проведе обучение за работа с електронни здравни регистри - регистър на пациентите с диабет и регистър на пациентите с редки болести. На обучението присъстваха участници от РЗИ и представители на Експертните центрове по редки болести в страната. Представени бяха концепциите и функционалностите на двата регистъра, направени бяха демонстрации на използването им, както и обсъждане на възникналите въпроси от участниците.  Обучението беше проведено в рамките на проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” с финансовата подкрепа на НФМ 2009-2014 и ФМ НА ЕИП 2009-2014.

НЦОЗА създава три национални здравни регистъра

Три национални здравни регистъра създава НЦОЗА - на пациентите с редки болести и с диабет, и на източниците на електромагнитни полета в населените места.
Регистрите се изграждат по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” с финансовата подкрепа на НФМ 2009-2014 и ФМ НА ЕИП 2009-2014.
Цялата информация можете да прочетете тук

На 03.02.2017 г. петък от 13 ч. в Аулата на НЦОЗА ще се проведе пресконференция, посветена на изграждането на три нови национални здравни регистъра – за пациентите с редки болести, за пациентите с диабет и на източниците на електромагнитни полета в населените места.

Прочети още...

Проведе се първата среща на инициативата ADVANTAGE

На 19–20 януари 2017 г. в Мадрид се проведе първата среща на инициативата ADVANTAGE(ManagingFrailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age: the ADVANTAGE initiative/ Управление на крехко здраве. Комплексен подход за насърчаване напредването на възрастта без увреждания.)

Настоящото Съвместно действие за предотвратяване на крехко здраве е съфинансирано от Третата европейска здравна програма на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Проектът ADVANTAGE разполага с бюджет от 3,5 милиона евро и ще се изпълнява в продължение на 3 години, считано от януари 2017 г. В него участват 22 държави членки и над 40 организации. Испания, и по-конкретно Здравните служби в Мадрид – Болница Гетафе (рефрентен обект на Европейското партньорство за иновации за активно и здравословно остаряване, EIP- AHA), с подкрепата на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството, координира тази инициатива.

Прочети още...

Вие сте тук:Home Актуално