17 800 българи годишно умират преждевременно от болести, причинени от употребата на тютюн

Тази година мотото на 31 май – Световния ден без тютюнев дим, е „Тютюнът – заплаха за развитието”. Във фокуса на вниманието са здравните рискове и ефективните политики за намаляване на употребата на тютюн. Целта е сегашното и бъдещите поколения да се предпазят от опустошителните последствия за здравето, а също така да се намалят социалните последствия, икономическите бедствия и вредите на околната среда, причинени от употребата на тютюн.

Всяка година повече от 7 милиона смъртни случаи в света са причинени от тютюнопушене. Ако не се предприемат спешни мерки, до 2030-та година тази цифра може да нарасне до над 8 милиона. Около 80% от преждевременните смъртни случаи, причинени от употреба на тютюн, са в страни с ниски или средни доходи на населението.

В България около 17 800 души умират преждевременно всяка година от болести, причинени от употребата на тютюн. Тютюнопушенето е причина за всеки един от три смъртни случая във възрастовата група от 30 до 44 години и за всеки втори в групата от 45 до 59 години. Установено е, че у нас 23% от умиранията при мъжете и 9,4% при жените са предизвикани от употребата на тютюн. Цялата информация можете да прочетете тук.

Глобално проучване на тютюнопушенето при учениците (GYTS)

На 29 юни 2017 г.  МЗ, в качеството си на програмен оператор, проведе заключителна конференция по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

В рамките на събитието бяха отчетени резултатите от изпълнението на Програмата. Общата й цел е да подобри общественото здраве и да намали регионалните дисбаланси в областите „репродуктивно здраве“, „детско здравеопазване“, „психично здраве” и др.

На форума директорът на НЦОЗА  доц. Христо Хинков отчете успешно приключили проекти по Програма БГ07, изпълнени от НЦОЗА - „Подобрени услуги за психично здраве” и "Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска и здравеопазването" и техните достижения.

Практическото ръководство съдържа методически насоки по управление на медицинските отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения във връзка с актуалната нормативна уредба и препоръките на СЗО. Предоставена е информация за повишаване знанията и професионалния капацитет на ангажираните с тази дейност лица. Електронното издание на НЦОЗА е предназначено за управители на лечебни и здравни заведения, главни и старши медицински сестри, отговорници по управление на отпадъците, административни директори, инструктори по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, експерти от РЗИ и РИОСВ, лица с разрешение за извършване на дейности с медицински отпадъци и др.
Ръководството може да изтеглите от тук

28 април е Световният ден за здраве и безопасност при работа. Тази година вниманието на Международната организация на труда е фокусирано върху необходимостта държавите да подобрят капацитета си за събиране и използване на надеждни данни за безопасността и здравето при работа.
Един от аспектите на здравето и безопасността при работа е насилието на работното място. Ако през 19 и 20 век се говори за физическата тежест на труда, то сега вниманието е насочено към неговата психологична тежест и дискомфорта. Проблемът, наречен мобинг, или психичното насилие на работното място, става изключително популярен през последните години.

Прочети още...

Проф. Пламен Димитров, зам.-директор на Националния център за обществено здраве и анализи и представител на Здравната мрежа за Югоизточна Европа, участва на среща на здравните министри от Югоизточна Европа, която се проведе в Кишинев, Република Молдова. На форума Министерството на здравеопазването получи ценен приз за изключителен принос в регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването в Югоизточна Европа. Във фокуса на срещата бе темата "Здраве, благополучие и просперитет в Югоизточна Европа в контекста на Програмата за устойчиво развитие 2030".
На форума присъстваха зам.-министърът на здравеопазването д-р Галин Каменов и д-р Скендер Сила, управляващ офиса на Световната здравна организация в България.

Само един от двайсет страдащи от депресия получава специализирана психиатрична помощ в България

Световният ден на здравето – 7 април, през 2017 г. е посветен на депресията – втория най-голям фактор за загуба на трудоспособност или влошаване на здравето. Депресията е и водеща основна причина за 128 000 самоубийства всяка година в Европейския регион на СЗО. По данни на СЗО за 2015 г. 40 милиона души в Европейския регион страдат от депресивни разстройства, като честотата се движи от 3,8% до 6,8% от населението в различните страни.
Според данните на ЕПИБУЛ едва 20,69% от българите, които са имали някакво често психично разстройство, са получили помощ. При 19,7% от тях тя е била медицинска: при 16,85% от общ лекар, при 5,58% – от психиатър.
Цялата информация можете да прочетете тук

Вие сте тук:Home Актуално