Младежки лидери от Европа и Централна Азия се събират на 4.12.2017 г.

Хотел Феста София за тридневна среща за разработване на регионална система за проследяване на напредъка по свързаните с младежта Глобални цели, включени в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., и Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието. Събитието се организира от Международния институт за младежко развитие PETRI–София към Националния център по обществено здраве и анализи и Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на UNFPA, Фонд на ООН за население.

Цялата информация можете да прочетете тук

Изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г. беше обсъдено на работна среща, организирана от Министерството на здравеопазването съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи. Тя се състоя на 10.11.2017 г. в НЦОЗА с участието на националните и регионални координатори на програмата.
На срещата бяха обсъдени дейностите, извършени през 2017 г., по четирите рискови за здравето фактора – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност. Отчетени бяха и дейностите, насочени към ранната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, диабета, хроничните белодробни болести.

Прочети още...

Експерти от НЦОЗА са сред лекторите на десетата юбилейна научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите”. Събитието се организира от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ и Националния център по обществено здраве и анализи. Престижният форум с българско и международно участие ще се проведе на 31.10 – 2.11.2017 г. в София в Гранд Хотел София.

Прочети още...

В контекста на бързото застаряване на населението и икономическите ограничения от съществено значение е да се подобрят разбирането, превенцията и управлението на крехкото здраве на европейско равнище, тъй като крехкото здраве е в основата на развитието на увреждания при възрастните хора. В този аспект първото Съвместно действие на ЕС за превенция на крехкото здраве разработи сайта www.advantageja.eu, който има за цел да подобри осведомеността за проблема, както и резултатите да бъдат разпространявани между различните страни и сектори.
Цялата информация можете да прочетете тук. Допълнителна информация по темата можете да намерите тук.

„Съвременни аспекти на общественото здраве и екология“ беше темата на семинар за докторанти и млади учени, който се проведе на 17 октомври 2017 г.

Събитието беше организирано от НЦОЗА, Съюза на химиците в България и Факултета по химия и фармация (ФХФ) към СУ „Св. Климент Охридски”.

Прочети още...

Отбелязваме 10 октомври – Световния ден на психичното здраве

10 октомври се отбелязва като Световен ден на психичното здраве за първи път през 1992 г. През 2017 година неговата тема е „Психично здраве на работното място”.
Според европейско проучване от 2011 г. 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези пък, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа.
Около 38,2 процента от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи още проучването. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% с безсъние, 6,9% с депресивни разстройства, 6,3% – с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества.
5% от младите хора (до 18 г.) са с хиперактивност и нарушение на вниманието, а от 1% до 30% процента (в най-горната възрастова група) се падат на деменцията.
Цялата информация можете да прочетете тук

Вие сте тук:Home Актуално