Според СЗО 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат в голяма степен на типа поведение, формирано по време на съзряването (WHO, 2002). Възрастта 10–19 г. е периодът на съзряването, на прехода от детство към зряла възраст. Той се счита за най-важният в развитието на всеки човек, защото тогава се извършват физически, психологически, емоционални и социални промени, които са изключително съществени за здравето и развитието впоследствие.

Актуални данни на НЦОЗА представят връзката между неблагоприятните преживявания в детството и рисковото за здравето поведение в зряла възраст.

Цялата информация можете да прочетете тук

Националният център по обществено здраве и анализи и Сдружение „Колегиум частна психиатрия” организират научна конференция с международно участие на тема „Травмата – биологични, психологични и социални аспекти”.

Форумът ще се проведе на 13–14.04.2018 г. в София, в Аулата на НЦОЗА.

В събитието ще участват  зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, представители на Световната здравна организация, на Европейската психиатрична асоциация, на НЦОЗА, психиатри и психолози, експерти от публични и обществени институции и организации от чужбина и България. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: травмата като предпоставка за семейни конфликти, травмата и депресията, системите за психично здраве в различни страни, психопатология в постмодерното време, перспективи пред общественото психично здраве и др.

Цялата програма на събитието можете да видите тук http://conference.privatepsychiatry.org/

Тази година Световната здравна организация определи основната тема на Световния ден на здравето 7 април –  „Универсален достъп до здравеопазване: за всеки навсякъде“. Слоганът на кампанията е „Здраве за всички“.

По този повод на 5.04.2018 г. (БТА, 10 ч.) ще се проведе пресконференция с участието на д-р Скендер Сила, ръководител на Офиса на СЗО-България, д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в НС, Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването, и доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА.

В навечерието на Световния ден на здравето СЗО призовава световните лидери да предприемат конкретни стъпки за постигането на универсален достъп до здравеопазване – всеки човек навсякъде по света да има достъп до качествени здравни услуги, без това да води до финансови затруднения.

Темата е и в унисон с Целите за устойчиво развитие, по които през 2015 г. се споразумяха всички държави

МОН публикува доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 год.
На оценка подлежат общо 227 организации (факултети, департаменти, центрове, колежи и др. звена на висши училища, както и институтина БАН и ССА; акредитирани болници и центрове), извършващи научни изследвания.
Различните институции са групирани в общо 10 големи научни сектора. Според показаните резултати организациите в доклада са систематизирани на 5 групи: елит; ефективни организации; задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации; организации с незадоволителна ефективност; организации със слаба ефективност.
Националният център по обществено здраве и анализи получава висока оценка за своята научноизследователската си дейност през 2016 година. Той е на девето място по постижения в сравнение с общо 39 институции, факултети, колежи и болници в сектора „Медицински науки, здравеопазване и фармация” (класиран в група „Ефективни организации“).

Докладът на Министерството на образованието и науката може да се намери тук

На 15.12.2017 г. в рамките на проект „TAIEX study visit Identification and Quantification of Genetically Modified Seed and Identification of Seed Origin”, 11–15.12.2017 г., трима експерти от Лаборатория за изследване на качеството на семената към Министерство на земеделието, горите и селското стопанство на Косово посетиха отдел ГМО в НЦОЗА. Проектът е финансиран от  Европейската комисия по програма „Technical Assistance Information Exchange Instrument of theEuropean Commission“ с домакини „Съвместен геномен център“. Целта на посещението беше да се подпомогнат дейности на трети страни по проблеми на генетично модифицираните организми и по-специално с аналитични практики. Проведе се семинар с дискусия на тема „Регулаторна рамка за разрешение за търговия с лекарствени продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми“. Посещението може да бъде основа за бъдещи съвместни дейности и проекти за изграждане на капацитет.

На семинар в НЦОЗА, организиран с подкрепата на СЗО – България, беше представена Европейската инициатива за здравна информация и Мрежата за политики, базирани на доказателства (EVIPNet), в която България е активен участник.
EVIPNet е полезна инициатива, тъй като в Европа здравната информация е фрагментирана, натрупаният опит е разпокъсан, информацията от страните често е непълна и нехармонизирана с международните стандарти.
Здравната информация е важна при оценката на здравословното състояние на населението и здравните нужди на дадена страна. Тя е основа за разработването на национални здравни планове и програми, както и инструмент за мониторинг и оценка на напредъка в постигането на целите.
Експерти от НЦОЗА участваха в семинара с доклади. Петър Атанасов говори за EVIPNet и дейността на България в инициативата, зам.-директорът проф. Пламен Димитров представи националните регистри на пациентите с диабет и редки болести, инж. Йордан Арнаудов изнесе доклад „Здравно-информационните системи на НЦОЗА за по-добро управление на здравеопазването”, Рени Петкова – „Националната информационна система за състоянието на питейните води – средство за събиране е анализ на данни при формирането на държавна политика”.
В дебатите на форума участваха представители на СЗО – България, МЗ, НЗОК, ИАЛ и ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Вие сте тук:Home Актуално