Специалисти от НЦОЗА представиха доклади на Годишната университетска научна конференция с международно участие на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново на 14-15 юни 2018 г. С нея се отбелязаха и 140 години военно образование в България.

Прочети още...

На кръгла маса, организирана от НЦОЗА на 13.06.2018 г. под патронажа на Комисията по здравеопазване в НС, бяха дискутирани дейността и развитието на общественото здраве в България. Инвестирането в общественото здраве трябва да се разглежда като инвестиция в дългосрочна перспектива за здравето и благосъстоянието на населението като цяло, подчерта директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков. Той допълни, че положителните промени по отношение на здравно-демографските показатели, разпространението на рисковите фактори, заболeваемостта и смъртността от основните заболявания могат да настъпят след многогодишни устойчиви действия и усилия.
Доц. Михаил Околийски от офиса на СЗО–България коментира на форума защо е важно да се инвестира в общественото здраве: инвестициите в него имат висока възвръщаемост, от всеки 1 долар, инвестиран в обществено здравеопазване, 14 долара се връщат към по-широкото здраве и икономика. С презентацията на доц. Хр. Хинков можете да се запознаете тук, а на доц. М. Околийски тук

Необходимо е устойчиво развитие на общественото здраве за подобряване на здравно-демографските показатели на българите

Днес, 13.06.2018 г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание се проведе кръгла маса на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“. Форумът бе организиран от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В събитието участваха: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазването; доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА; проф. д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ); д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България; доц. д-р Михаил Околийски – експерт по обществено здраве към офиса на СЗО в България; представители на отговорните държавни институции, Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в сферата на здравеопазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.

Цялата информация можете да прочетете тук

Националната здравна стратегия 2020 на Р България е основополагащ политически документ за дългосрочно планиране и прогнозиране на развитието на общественото здраве и здравната система на страната. Оценяването на стратегията и съотносимостта й към стратегии на СЗО и на ООН позволява да се анализират достиженията и пропуските, както силните и слабите страни на този документ.
Националният център по обществено здраве и анализи с подкрепата на Световната здравна организация предстои да извърши картографиране на доказателствата за прилагането на Националната здравна стратегия (НЗС) 2020 и по-специално: а) картографиране на доказателствата за прилагане на НЗС 2020 и разработване на Доклад за картографиране на доказателства за прилагане на НЗС 2020; и б) организиране на среща за обсъждане на Техническия доклад за картографирането на доказателствата.
Картографирането на доказателствата за прилагането на НЗС 2020 ще бъде извършено с прилагане на методология на СЗО, по-специално:
а) картографиране на всички здравни политики, стратегии и планове и програми на национално и поднационално равнище, използващи онлайн инструменти и методология на СЗО;
б) събиране на доказателства за здравето, като се използват онлайн инструменти и методика на СЗО;
в) анализ на събраните данни;
г) изготвяне на кратка информация относно констатациите (с експерти на СЗО), които ще бъдат публикувани; НЦОЗА ще направи преглед на процеса и работата и ще се консултира със СЗО, за да осигури подходящо използване на методологията и полезността на доклада за картографиране на доказателства за предстоящия преглед на НЗС 2020.
В тази връзка бе преведен инструментът за събиране на доказателства и публикуване на всички политики и публикации относно провежданите дейности по Националната здравна стратегия. Този инструмент се намира на следния интернет адрес:  http://healthpolicyexchange.online/mapping_database_bul/
Обръщаме се с молба към всички заинтересовани институции, научни общности и специалисти да се запознаят с този инструмент и да въведат всички политики, стратегии, дейности и публикации относно Националната здравна стратегия 2020.

НЦОЗА организира кръгла маса на тема: „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства”, която ще се проведе на 13 юни 2018 г. (сряда), 14:30 ч., в зала Изток на Народното събрание под патронажа на Комисията по здравеопазването.
На форума ще бъдат обсъдени здравно-демографското състояние на населението, финансиране, инвестиции и проблеми на общественото здраве в България, дейността на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве и др.
В кръглата маса ще участват д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание, доц. д-р Христо Хинков, директор на НЦОЗА, проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ, д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация в България, доц. д-р Михаил Околийски, експерт по обществено здраве към офиса на СЗО. На събитието са поканени представители на отговорните държавни институции,Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в здравеопазването,професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти. Форумът е открит за акредитирани медии.

Националният център по обществено здраве и анализи бе официално приет за член на EuroHealthNet на годишната среща на Генералния съвет на EuroHealthNet, проведена на 6-7 юни 2018 г. в Брюксел
EuroHealthNet е партньорство с нестопанска цел на организации, агенции и държавни органи, работещи в областта на общественото здраве, промоцията на здраве, превенцията на заболяванията и намаляване на неравенствата в здравеопазването.
Мисията на EuroHealthNet е:
•    Да се подобри и поддържа здравето между и в рамките на европейските държави, чрез действия,свързани със социалните детерминанти на здравето.
•    Да се преодолее неравнопоставеността в здравеопазването.
EuroHealthNet подкрепя работата на членовете си в ЕС и асоциираните държави, чрез разработване на политики и проекти, обмен на знания и опит, изследване, работа в мрежа и комуникации.

 

Вие сте тук:Home Актуално