Днес, 12 декември 2018 г., под патронажа на Комисията по здраве­опазването към 44-ото Народно събрание се проведе кръгла маса на тема: „Психиатрията в България – пред­изви­ка­тел­ства и перспективи“. Форумът се проведе по инициатива на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В събитието участваха: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здраве­опазването, доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА, доц. д-р Михаил Околийски – експерт към офиса на СЗО в България, представители на отговорните държавни институции, държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве, съсловните организации в сферата на здраве­опазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.

С цялата информация можете да се запознаете тук.

„Психиатрията в България – предизвикателства и перспективи” е темата на кръглата маса, която организира НЦОЗА под патронажа на Комисията по здраве­опазване към 44-тото Народно събрание. Тя ще се проведе на 12 декември 2018 г. от 14:30 ч. в зала Изток на Народното събрание.
На форума ще бъде представен докладът на Европейската психиатрична асоциация относно психично­здравните грижи в България и процеса на реформа.

Прочети още...

На 9.11.2018 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе работна среща във връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г.
Срещата беше организирана от Министерство на здравеопазването съвместно с НЦОЗА. На нея присъстваха г-жа Светлана Йорданова – зам.-министър на здравеопазването, доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА, проф. д-р Пламен Димитров – национален координатор на програмата, експерти от МЗ, националните и регионални координатори на програмата.
Представен беше отчет на извършените през 2017 г. дейности, насочени към превенцията на четирите основни поведенчески фактора на риска за здравето – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност, а също и към ранната диагностика на водещите ХНБ. На събитието беше представен анализ на политиките, стратегиите и добрите практики за превенция на хроничните незаразни болести и основните етапи при планиране и осъществяване на здравни комуникационни кампании. Представени бяха добри практики, реализирани на регионално ниво, обсъдени бяха проблеми, свързани с развитието на програмата и възможностите за тяхното преодоляване.

Асоциацията по обществено здравеопазване в Англия (Public Health England) бе домакин на годишната среща на Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване (The International Association of National Public Health Institutes – IANPHI), която се проведев Лондон на 4–7 ноември 2018г.

На форума от българска страна участва зам.-директорът на НЦОЗА проф. Пламен Димитров.

НЦОЗА кандидатства с молба за членство в Асоциацията, съпроводена с необходимите документи и въпросници. След тяхното разглеждане Изпълнителният комитет на Асоциацията проведе гласуване с положителен резултат. Процедурата за приемане на НЦОЗА в Асоциацията беше финализирана преди броени дни именно на ноемврийската Годишна среща. След тайно гласуване всички 41 делегации на форума единодушно утвърдиха НЦОЗА за пълноправен член на Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване.

Прочети още...

На 25 и 26 октомври в Астана, Казахстан, се проведе Глобална конференция по първична здравна помощ: „От Алма Ата към универсално здравеопазване и постигане целите на устойчивото развитие”.

Всички страни членки на СЗО потвърдиха ангажиментите, изразени в амбициозната и визионерска Декларация от Алма Ата от 1978 г. и Програмата за устойчиво развитие от 2030 г. в стремежа си за здравето на всички. Форумът прие нова Декларация.

Проф. Петко Салчев от НЦОЗА беше представител на България в Глобалната конференция и активно участва в изработването на Декларацията и нейното приемане. В рамките на конференцията той се срещна с д-р Ханс Клюге – директор на Дирекция „Здравни системи и обществено здраве“ към Европейския офис на СЗО, който изказа благодарност за подкрепата на България в инициативите на СЗО. От своя страна проф. Салчев благодари на д-р Клюге за подкрепата на СЗО за реформите в българската здравна система.

Цялата информация можете да прочетете тук.

Националният център по обществено здраве и анализи, Колабориращият център на СЗО по здраве при работа съвместно с МТСП организират семинар за специалисти „Опасните вещества на работното място и здравето на работещите“ с подкрепата на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР).
Семинарът ще се проведе на 27.09.2018 г. в хотел КООП, София, и се организира в рамките на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018–2019 г.
Целта е да се повишат знанията на специалистите относно рисковете при работа с опасни вещества, да се обсъдят предизвикателствата и възможностите за по-добра превенция на риска за здравето, да се обмени информация за добри практики. Ще се обърне специално внимание на експозицията на канцерогени на работното място и риска от злокачествени заболявания, на нови рискове при експозиция на химични агенти и мерките за превенция. Ще се представят законодателни изисквания и прилагането им в оценката на риска при експозиция на различни опасни вещества.

Вие сте тук:Home Актуално