Асоциацията по обществено здравеопазване в Англия (Public Health England) бе домакин на годишната среща на Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване (The International Association of National Public Health Institutes – IANPHI), която се проведев Лондон на 4–7 ноември 2018г.

На форума от българска страна участва зам.-директорът на НЦОЗА проф. Пламен Димитров.

НЦОЗА кандидатства с молба за членство в Асоциацията, съпроводена с необходимите документи и въпросници. След тяхното разглеждане Изпълнителният комитет на Асоциацията проведе гласуване с положителен резултат. Процедурата за приемане на НЦОЗА в Асоциацията беше финализирана преди броени дни именно на ноемврийската Годишна среща. След тайно гласуване всички 41 делегации на форума единодушно утвърдиха НЦОЗА за пълноправен член на Международната асоциация на националните институти за обществено здравеопазване.

Прочети още...

На 25 и 26 октомври в Астана, Казахстан, се проведе Глобална конференция по първична здравна помощ: „От Алма Ата към универсално здравеопазване и постигане целите на устойчивото развитие”.

Всички страни членки на СЗО потвърдиха ангажиментите, изразени в амбициозната и визионерска Декларация от Алма Ата от 1978 г. и Програмата за устойчиво развитие от 2030 г. в стремежа си за здравето на всички. Форумът прие нова Декларация.

Проф. Петко Салчев от НЦОЗА беше представител на България в Глобалната конференция и активно участва в изработването на Декларацията и нейното приемане. В рамките на конференцията той се срещна с д-р Ханс Клюге – директор на Дирекция „Здравни системи и обществено здраве“ към Европейския офис на СЗО, който изказа благодарност за подкрепата на България в инициативите на СЗО. От своя страна проф. Салчев благодари на д-р Клюге за подкрепата на СЗО за реформите в българската здравна система.

Цялата информация можете да прочетете тук.

Националният център по обществено здраве и анализи, Колабориращият център на СЗО по здраве при работа съвместно с МТСП организират семинар за специалисти „Опасните вещества на работното място и здравето на работещите“ с подкрепата на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР).
Семинарът ще се проведе на 27.09.2018 г. в хотел КООП, София, и се организира в рамките на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018–2019 г.
Целта е да се повишат знанията на специалистите относно рисковете при работа с опасни вещества, да се обсъдят предизвикателствата и възможностите за по-добра превенция на риска за здравето, да се обмени информация за добри практики. Ще се обърне специално внимание на експозицията на канцерогени на работното място и риска от злокачествени заболявания, на нови рискове при експозиция на химични агенти и мерките за превенция. Ще се представят законодателни изисквания и прилагането им в оценката на риска при експозиция на различни опасни вещества.

Националният център по обществено здраве и анализи подкрепя инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността. за провеждане на Европейски ден без загинали на пътя – EDUARD. Идеята е да се проведат дни на пътна безопасност, по време на които всички участници в движението да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат другите; за това как самите те могат да допринесат за тяхното намаляване. Целта е на 19 септември да няма загинали по пътищата на страната ни. НЦОЗА подкрепя инициативата с информационния материал „Алкохолът – рисков фактор за пътнотранспортни произшествия”, който можете да прочетете тук. На родителите на първокласниците в столични училища ще бъде раздадена дипляна „Училище за родители. Да знаем как да опазим живота и здравето на децата”.

Проф. Силвана Галдеризи, действащ президент на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА), д-р Джулиан Бецолд, генерален секретар на ЕПА, както и проф. Волфганг Гебел и д-р Хелен Киласпие от ЕПА ще посетят България в периода 16–21.07.2018 г. Визитата на екипа от ЕПА е във връзка с решение на ръководството на МЗ, като целта е да бъде изготвена оценка на системата на психиатрично обслужване в България.Домакини на международните експерти са Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи, който е съорганизатор на събитието.От българска страна в оценката ще участва националният консултант по психиатрия акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов.

Прочети още...

На 24 юни 2018 г. ни напусна профeсор д-р Любомир Иванов, дмн, основател и първи главен редактор на Българско списание за обществено здраве, директор на Националния център по опазване на общественото здраве от 2005 до 2009 г.
Проф. д-р Любомир Иванов има значим принос в развитието на здравните системи у нас, научни постижения в областта на социалната медицина и общественото здраве.
Като специален представител на СЗО и ООН работи в Грузия и Таджикистан, страни със сложна политическа и военна обстановка. Негови стратегически трудове служат за модел на здравеопазването в Средна Азия и Кавказ.

Прочети още...

Вие сте тук:Home Актуално