Специалисти от НЦОЗА представиха доклади на Годишната университетска научна конференция с международно участие на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново на 14-15 юни 2018 г. С нея се отбелязаха и 140 години военно образование в България. В конференцията се включиха 252 участници в 10 секции по научни направления.
Докладите от НЦОЗА изнесоха основно служители от дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“. Техните теми бяха свързани с научни проучвания по актуални проблеми на общественото здраве по отношение на азбестосъдържащи материали, съдържание на токсични елементи в полимерни материали, пестициди и цианотоксини във води, минерали и микроелементи, подсладители, полизахариди в храни, слънцезащитни козметични продукти. Представител на НЦОЗА бе поканен за модератор в секция „Природоматематически науки“.
Служител от дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ запозна форума с проучвания за взаимодействието между болниците и пациентите и развитието на човешките ресурси в здравеопазването.
Докладите на конференцията бяха високо оценени и бе изразено желание за колабориране в различни области от дейността на НЦОЗА.
 

На кръгла маса, организирана от НЦОЗА на 13.06.2018 г. под патронажа на Комисията по здравеопазване в НС, бяха дискутирани дейността и развитието на общественото здраве в България. Инвестирането в общественото здраве трябва да се разглежда като инвестиция в дългосрочна перспектива за здравето и благосъстоянието на населението като цяло, подчерта директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков. Той допълни, че положителните промени по отношение на здравно-демографските показатели, разпространението на рисковите фактори, заболeваемостта и смъртността от основните заболявания могат да настъпят след многогодишни устойчиви действия и усилия.
Доц. Михаил Околийски от офиса на СЗО–България коментира на форума защо е важно да се инвестира в общественото здраве: инвестициите в него имат висока възвръщаемост, от всеки 1 долар, инвестиран в обществено здравеопазване, 14 долара се връщат към по-широкото здраве и икономика.

С презентацията на доц. Хр. Хинков можете да се запознаете тук, а на доц. М. Околийски тук

Необходимо е устойчиво развитие на общественото здраве за подобряване на здравно-демографските показатели на българите

Днес, 13.06.2018 г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание се проведе кръгла маса на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“. Форумът бе организиран от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В събитието участваха: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазването; доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА; проф. д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ); д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България; доц. д-р Михаил Околийски – експерт по обществено здраве към офиса на СЗО в България; представители на отговорните държавни институции, Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в сферата на здравеопазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.

Цялата информация можете да прочетете тук

Националната здравна стратегия 2020 на Р България е основополагащ политически документ за дългосрочно планиране и прогнозиране на развитието на общественото здраве и здравната система на страната. Оценяването на стратегията и съотносимостта й към стратегии на СЗО и на ООН позволява да се анализират достиженията и пропуските, както силните и слабите страни на този документ.
Националният център по обществено здраве и анализи с подкрепата на Световната здравна организация предстои да извърши картографиране на доказателствата за прилагането на Националната здравна стратегия (НЗС) 2020 и по-специално: а) картографиране на доказателствата за прилагане на НЗС 2020 и разработване на Доклад за картографиране на доказателства за прилагане на НЗС 2020; и б) организиране на среща за обсъждане на Техническия доклад за картографирането на доказателствата.
Картографирането на доказателствата за прилагането на НЗС 2020 ще бъде извършено с прилагане на методология на СЗО, по-специално:
а) картографиране на всички здравни политики, стратегии и планове и програми на национално и поднационално равнище, използващи онлайн инструменти и методология на СЗО;
б) събиране на доказателства за здравето, като се използват онлайн инструменти и методика на СЗО;
в) анализ на събраните данни;
г) изготвяне на кратка информация относно констатациите (с експерти на СЗО), които ще бъдат публикувани; НЦОЗА ще направи преглед на процеса и работата и ще се консултира със СЗО, за да осигури подходящо използване на методологията и полезността на доклада за картографиране на доказателства за предстоящия преглед на НЗС 2020.
В тази връзка бе преведен инструментът за събиране на доказателства и публикуване на всички политики и публикации относно провежданите дейности по Националната здравна стратегия. Този инструмент се намира на следния интернет адрес:  http://healthpolicyexchange.online/mapping_database_bul/
Обръщаме се с молба към всички заинтересовани институции, научни общности и специалисти да се запознаят с този инструмент и да въведат всички политики, стратегии, дейности и публикации относно Националната здравна стратегия 2020.

НЦОЗА организира кръгла маса на тема: „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства”, която ще се проведе на 13 юни 2018 г. (сряда), 14:30 ч., в зала Изток на Народното събрание под патронажа на Комисията по здравеопазването.
На форума ще бъдат обсъдени здравно-демографското състояние на населението, финансиране, инвестиции и проблеми на общественото здраве в България, дейността на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве и др.
В кръглата маса ще участват д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание, доц. д-р Христо Хинков, директор на НЦОЗА, проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ, д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация в България, доц. д-р Михаил Околийски, експерт по обществено здраве към офиса на СЗО. На събитието са поканени представители на отговорните държавни институции,Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в здравеопазването,професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти. Форумът е открит за акредитирани медии.

Според СЗО 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат в голяма степен на типа поведение, формирано по време на съзряването (WHO, 2002). Възрастта 10–19 г. е периодът на съзряването, на прехода от детство към зряла възраст. Той се счита за най-важният в развитието на всеки човек, защото тогава се извършват физически, психологически, емоционални и социални промени, които са изключително съществени за здравето и развитието впоследствие.

Актуални данни на НЦОЗА представят връзката между неблагоприятните преживявания в детството и рисковото за здравето поведение в зряла възраст.

Цялата информация можете да прочетете тук

Вие сте тук:Home Актуално