Необходимо е устойчиво развитие на общественото здраве за подобряване на здравно-демографските показатели на българите

Днес, 13.06.2018 г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание се проведе кръгла маса на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“. Форумът бе организиран от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В събитието участваха: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазването; доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА; проф. д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ); д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България; доц. д-р Михаил Околийски – експерт по обществено здраве към офиса на СЗО в България; представители на отговорните държавни институции, Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в сферата на здравеопазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.

Цялата информация можете да прочетете тук

Националната здравна стратегия 2020 на Р България е основополагащ политически документ за дългосрочно планиране и прогнозиране на развитието на общественото здраве и здравната система на страната. Оценяването на стратегията и съотносимостта й към стратегии на СЗО и на ООН позволява да се анализират достиженията и пропуските, както силните и слабите страни на този документ.
Националният център по обществено здраве и анализи с подкрепата на Световната здравна организация предстои да извърши картографиране на доказателствата за прилагането на Националната здравна стратегия (НЗС) 2020 и по-специално: а) картографиране на доказателствата за прилагане на НЗС 2020 и разработване на Доклад за картографиране на доказателства за прилагане на НЗС 2020; и б) организиране на среща за обсъждане на Техническия доклад за картографирането на доказателствата.
Картографирането на доказателствата за прилагането на НЗС 2020 ще бъде извършено с прилагане на методология на СЗО, по-специално:
а) картографиране на всички здравни политики, стратегии и планове и програми на национално и поднационално равнище, използващи онлайн инструменти и методология на СЗО;
б) събиране на доказателства за здравето, като се използват онлайн инструменти и методика на СЗО;
в) анализ на събраните данни;
г) изготвяне на кратка информация относно констатациите (с експерти на СЗО), които ще бъдат публикувани; НЦОЗА ще направи преглед на процеса и работата и ще се консултира със СЗО, за да осигури подходящо използване на методологията и полезността на доклада за картографиране на доказателства за предстоящия преглед на НЗС 2020.
В тази връзка бе преведен инструментът за събиране на доказателства и публикуване на всички политики и публикации относно провежданите дейности по Националната здравна стратегия. Този инструмент се намира на следния интернет адрес:  http://healthpolicyexchange.online/mapping_database_bul/
Обръщаме се с молба към всички заинтересовани институции, научни общности и специалисти да се запознаят с този инструмент и да въведат всички политики, стратегии, дейности и публикации относно Националната здравна стратегия 2020.

НЦОЗА организира кръгла маса на тема: „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства”, която ще се проведе на 13 юни 2018 г. (сряда), 14:30 ч., в зала Изток на Народното събрание под патронажа на Комисията по здравеопазването.
На форума ще бъдат обсъдени здравно-демографското състояние на населението, финансиране, инвестиции и проблеми на общественото здраве в България, дейността на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве и др.
В кръглата маса ще участват д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-тото Народно събрание, доц. д-р Христо Хинков, директор на НЦОЗА, проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ, д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация в България, доц. д-р Михаил Околийски, експерт по обществено здраве към офиса на СЗО. На събитието са поканени представители на отговорните държавни институции,Регионалните здравни инспекции, съсловните организации в здравеопазването,професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти. Форумът е открит за акредитирани медии.

Според СЗО 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат в голяма степен на типа поведение, формирано по време на съзряването (WHO, 2002). Възрастта 10–19 г. е периодът на съзряването, на прехода от детство към зряла възраст. Той се счита за най-важният в развитието на всеки човек, защото тогава се извършват физически, психологически, емоционални и социални промени, които са изключително съществени за здравето и развитието впоследствие.

Актуални данни на НЦОЗА представят връзката между неблагоприятните преживявания в детството и рисковото за здравето поведение в зряла възраст.

Цялата информация можете да прочетете тук

Националният център по обществено здраве и анализи и Сдружение „Колегиум частна психиатрия” организират научна конференция с международно участие на тема „Травмата – биологични, психологични и социални аспекти”.

Форумът ще се проведе на 13–14.04.2018 г. в София, в Аулата на НЦОЗА.

В събитието ще участват  зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, представители на Световната здравна организация, на Европейската психиатрична асоциация, на НЦОЗА, психиатри и психолози, експерти от публични и обществени институции и организации от чужбина и България. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: травмата като предпоставка за семейни конфликти, травмата и депресията, системите за психично здраве в различни страни, психопатология в постмодерното време, перспективи пред общественото психично здраве и др.

Цялата програма на събитието можете да видите тук http://conference.privatepsychiatry.org/

Тази година Световната здравна организация определи основната тема на Световния ден на здравето 7 април –  „Универсален достъп до здравеопазване: за всеки навсякъде“. Слоганът на кампанията е „Здраве за всички“.

По този повод на 5.04.2018 г. (БТА, 10 ч.) ще се проведе пресконференция с участието на д-р Скендер Сила, ръководител на Офиса на СЗО-България, д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в НС, Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването, и доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА.

В навечерието на Световния ден на здравето СЗО призовава световните лидери да предприемат конкретни стъпки за постигането на универсален достъп до здравеопазване – всеки човек навсякъде по света да има достъп до качествени здравни услуги, без това да води до финансови затруднения.

Темата е и в унисон с Целите за устойчиво развитие, по които през 2015 г. се споразумяха всички държави

Вие сте тук:Home Актуално