Информация относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги


Точно наименование на администрацията: Национален Център по Обществено Здраве и Анализи (НЦОЗА)

Седалище и адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ №15, НЦОЗА

Данни за кореспонденция:
Телефон: 02 8056310, 02 8056444
Факс: 02 9541211
Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
БУЛСТАТ: 176094665

Работно време на администрацията:
09:00 ч. – 17:30 ч.

Работа с електронни документи: УКАЗАНИЯ за приемане и издаване на електронни документи в НЦОЗА, подписани с универсален електронен подпис

Дата на стартиране на приемането и издаването на електронни документи, подписани с УЕП в НЦОЗА - 30.03.2018 г.

You are here: Home Аdministrative service