Учебна дейност

Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.

Докторска програма „Токсикология“

Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.

Докторска програма „Хигиена“

Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Докторска програма „Хранене и диететика“

Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Съобщения относно промени в курсове от Учебната програма на НЦОЗА

Уведомяваме Ви, че курсове с код 3.2.1.2. „Оценка на неопределеността при измерване на прахова експозиция“ и 3.2.1.3. „„Стратегия, методи и уреди за пробовземане при измерване на професионалната прахова експозиция“  се отлагат и ще се проведат съответно от 03.12 и 04.12.2018 г.

Курс с код 2.3.1.2. „Здравната комуникация – ключов компонент при планиране и осъществяване на здравна промоция“ с начална дата 22 юни се отлага и ще се проведе на 23 ноември.

Вие сте тук:Home Учебна дейност