Учебна дейност

Националната агенция по оценяване и акредитация проведе оценяване по процедури за програмна акредитация на докторски програми в Националния център по обществено здраве и анализи.

НЦОЗА получи акредитация за следните докторски програми:

Професионално направление „7.1 Медицина“

Докторска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Срок на акредитацията - 27.10.2022 г.

Докторска програма „Токсикология“

Срок на акредитацията - 27.10.2021 г.

Докторска програма „Хигиена“

Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Докторска програма „Хранене и диететика“

Срок на акредитацията - 23.02.2021 г.

Съобщения относно промени в курсове от Учебната програма на НЦОЗА

Уведомяваме Ви, че е планувана нова дата за курс с код 2.5.1.1. ”Здравен мениджмънт – управление на болница” от 24 април 2017 г – 5 дни, с ръководител проф. П. Салчев.

Уведомяваме Ви, че курс с код 2.2.2.1. ”Здравно-хигиенни изисквания към козметичните продукти. Законодателство” от 05.06.2017 г. – 2 дни, с ръководител доц. А. Тачев, ще се проведе на 29 и 30 май.

 

Вие сте тук:Home Учебна дейност