Здравеопазване, 2019

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка с ежегодно провежданите статистически изследвания.

Показателите за 2012 г. в изданието са изчислени с предварителни данни за населението за 2012 г.

Справочникът съдържа следните раздели:

         Състояние и движение на населението

         Заболеваемост и смъртност по причини

         Здравна мрежа

         Медицински персонал

         Дейност на лечебните заведения

         Икономически показатели на лечебните заведения

         Преглед по области

         Международен преглед

Архив на изданията на български език:      

Изданието се предлага и на CD/DWD.
За повече информация на тел. 02 917-40-51
 

Вие сте тук:Home