УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО

НА СВЕДЕНИЕ 00 – ЗА ЖИВОРОДЕНИ, МЪРТВОРОДЕНИ И УМРЕЛИ В ОБЛАСТТА

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 

Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.

 

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 01 = ш.02 + ш.03

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 3 > колона 4
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Сведение 00