УКАЗАНИЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ

НА ОТЧЕТ 369 – ЗА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 г.

 
 
Отчетите се съпровождат с придружително писмо с подпис и печат.
 

РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Данните за отделенията за спешна медицинска помощ трябва да са еднакви със съответните данни от отчет 365Б на болницата, към която са разкрити.

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:

Шифър 01 = на сумата от ш.02, ш.03 и ш.09
Шифър 03 = на сумата от ш.04 до ш.08
Шифър 09 на сумата от ш.10, ш.11 и ш.12
Шифър 01 = шифър 02, за колона 5, к.6, к.7 и к.8

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:

Колона 1 колона 2
Колона 3 колона 4
Колона 4 колона 5, за ш.01 и ш.02
Колона 4 колона 7, за ш.01 и ш.02
Колона 5 колона 6, за ш.01 и ш.02
Колона 7 колона 8, за ш.01 и ш.02
 
Ако има данни в колона 3, то трябва да има и в колона 2 и обратното.

 

РАЗДЕЛ II.1. ТРАНСПОРТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ КОЛОНИ:
Шифър 01 = на сумата от ш.02 до ш.07
 
ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ ЗА ВСИЧКИ ШИФРИ:
Колона 1 колона 2

 

РАЗДЕЛ III. ДЕЙНОСТ

ВЕРТИКАЛЕН КОНТРОЛ:

Шифър 02 шифър 03
Шифър 03 = на сумата от ш.06, ш.07, ш.08, ш.10, ш.11 и ш.12
Шифър 03 сумата от ш.04 и ш.05
Шифър 08 шифър 09
Шифър 13 = сумата от ш.14 и ш.16
Шифър 13 - ш.15 - ш.17 шифър 18
Шифър 14 - ш.15 шифър 19
Шифър 16 - ш.17 шифър 23
Шифър 14 шифър 15
Шифър 16 шифър 17
Шифър 18 = на сумата от ш.19 и ш.23
Шифър 19 = на сумата от ш.20 до ш.22
Шифър 01, колона 1 = шифър 16, колона 1
Шифър 14 ш.03 - ш.06, за к.2 и к.3
 
ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:
Колона 1 = сумата от к.2 до к.4, за ш.02 до ш.12
Колона 1 = сумата от к.2 и к.3, за ш.13 до ш.23
 

На ш.13 спешните центрове и филиали могат да отчитат не само обслужените лица, получили медицинска помощ при изпълнените повиквания, а и тези при амбулаторните прегледи. За спешните отделения остават обслужените при амбулаторните прегледи.

Шифър 13, к.1 = на сумата от ш.01, к.1, Таблица 1, Раздел IV и ш.01, к.1, Таблица 1, Раздел V (важи само за спешните центрове и филиали)
Шифър 13, к.1 = на шифър 01, колона 1, Таблица 1, Раздел V (важи само за спешните отделения )
Шифър 14, колона 1 = шифър 01, колона 1, Таблица 1, Раздел IV (важи само за спешните центрове и филиали)
Шифър 16, колона 1 = на шифър 01, колона 1, Таблица 1, Раздел V

 

РАЗДЕЛ IV. ОБСЛУЖЕНИ ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПОВИКВАНИЯ

Важи само за спешните центрове и филиалите

ТАБЛИЦА 1. ПОВОД

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = к. 3 + к.4 + к.5 + к.6 + к.8
Колона 1 колона 2
Колона 6 колона 7
Колона 1 = колона 1, шифър14, Раздел III
    
Колона 3, Таблица 1 на сумата от к.2 и к.3, ш. 07, Раздел III
Колона 4, Таблица 1 на сумата от к.2 и к.3, ш. 08, Раздел III
Колона 5, Таблица 1 на сумата от к.2 и к.3, ш. 10, Раздел III
Колона 6, Таблица 1 на сумата от к.2 и к.3, ш. 11, Раздел III
Колона 8, Таблица 1 на сумата от к.2 и к.3, ш. 12, Раздел III

 

ТАБЛИЦА 2. ПО ДИАГНОЗИ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1, Таблица 1, Раздел IV на сумата от к.1 до к.10
Колона 3, Таблица 1, Раздел IV на сумата от к.1 до к.6
Колона 4, Таблица 1, Раздел IV на сумата от к.7 до к.10

 

ТАБЛИЦА 3. ТРАВМИ ПО ВИД

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = на сумата от к.3 до к.9
Колона 1 колона 2
Колона 1 = колона 4, Таблица 1, Раздел IV
 
В тази таблица трябва да бъдат включени и лицата, обслужени по повод на изгаряне.

 

ТАБЛИЦА 4. ОТРАВЯНИЯ ПО ВИД

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = на сумата от к.3 до к.5
Колона 1 колона 2
Колона 1 = колона 5, Таблица 1, Раздел IV

 

РАЗДЕЛ V. ОБСЛУЖЕНИ ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ АМБУЛАТОРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ

 

ТАБЛИЦА 1. ПОВОД

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = к. 3 + к.4 + к.5 + к.6 + к.8
Колона 1 колона 2
Колона 1 = колона 1, шифър 16, Раздел III

 

ТАБЛИЦА 2. ПО ДИАГНОЗИ

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1, Таблица 1, Раздел V на сумата от к.1 до к.10
Колона 3, Таблица 1, Раздел V на сумата от к.1 до к.6
Колона 4, Таблица 1, Раздел V на сумата от к.7 до к.10

 

ТАБЛИЦА 3. ТРАВМИ ПО ВИД

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = на сумата от к.3 до к.9
Колона 1 колона 2
Колона 1 = колона 4, Таблица 1, Раздел V
 
В тази таблица трябва да бъдат включени и лицата, обслужени по повод на изгаряне.

 

ТАБЛИЦА 4. ОТРАВЯНИЯ ПО ВИД

ХОРИЗОНТАЛЕН КОНТРОЛ:

Колона 1 = на сумата от к.3 до к.5
Колона 1 колона 2
Колона 1 = колона 5, Таблица 1, Раздел V
 
 
Вие сте тук:Home Информационно осигуряване Отчетна кампания 2013/2014 г. Указание за изготвяне на Отчет 369