График за получаване през 2019 г. в НЦОЗА на годишните отчети и приложенията към тях за дейността на лечебните заведения през 2018 г.

  Наименование
Сигнатура на отчетния формуляр
Срок за представяне на отчетния формуляр в НЦОЗА
1
Регистрирани заболявания от венерически болести, микроспория, трихофития и фавус
"З"-367-Р
28.02.2019 г.
2
Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания
"З"-370-Р
28.02.2019 г.
3
Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания
"З"-372-Р
28.02.2019 г.
4
Психиатрични болници
"З"-366; "З"-365Б
28.02.2019 г.
5
Центрове за психично здраве
"З"-366; "З"-365Б
28.02.2019 г.
6
Болници за белодробни болести
"З"-372; "З"-365Б
28.02.2019 г.
7
Центрове за кожно-венерически заболявания
"З"-367; "З"-365Б
28.02.2019 г.
8
Онкологични болници
"З"-370; "З"-365Б
28.02.2019 г.
9
Комплексни онкологични центрове
"З"-370; "З"-365Б
28.02.2019 г.
10
Центрове по трансфузионна хематология
"З"-380; "З"-365Б
28.02.2019 г.
11
Диализни структури
"З"-387
28.02.2019 г.
12
Центрове и филиали за спешна медицинска помощ
"З"-369
28.02.2019 г.
13
Спешни отделения
"З"-369
28.02.2019 г.
14
Лечебни заведения за болнична помощ
"З"-365Б
28.02.2019 г.
15
Психиатрични клиники – на ниво заведение
Психиатрични отделения – на ниво заведение
Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
"З"-366
28.02.2019 г.
16
Кожно-венерологични клиники – на ниво заведение
Кожно-венерологични отделения – на ниво заведение
Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
"З"-367
28.02.2019 г.
17
Онкологични клиники – на ниво заведение
Онкологични отделения – на ниво заведение
Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
"З"-370
28.02.2019 г.
18
Клиники по белодробни болести – на ниво заведение
Отделения за белодробни болести – на ниво заведение
Самостоятелни специализирани кабинети към ЛЗБП – Обобщен отчет
"З"-372
28.02.2019 г.
19
Лечебни заведения за извънболнична помощ
"З"-365
28.03.2019 г.
20
Обобщени отчети на:
   
 
Специализираните кабинети към ДКЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични
"З"-366; "З"-367; "З"-370; "З"-372
28.03.2019 г.
 
Специализираните кабинети към МЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични
 
Специализираните кабинети към МДЦ – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични
Индивидуални практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични
Групови практики за СМП – психиатрични, кожно-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични
 

 

Вие сте тук:Home Информационно осигуряване График за получаване в НЦОЗА на годишните отчети и приложенията към тях на годишните отчети и приложенията към тях за дейността на лечебните заведения