Вредните навици в детството (тютюнопушене, употреба на алкохол, прекомерна употреба на кафе) и рискът от остеопороза (Национална програма за ограничаване на остеопорозата в РБългария)

Вредните навици в детството (тютюнопушене, употреба на алкохол, прекомерна употреба на кафе) и рискът от остеопороза (дипляна по Национална програма за ограничаване на остеопорозата в РБългария)

Вие сте тук:Home Здравно-информационни материали Вредните навици в детството (тютюнопушене, употреба на алкохол, прекомерна употреба на кафе) и рискът от остеопороза (Национална програма за ограничаване на остеопорозата в РБългария)