Профилактиката на остеопорозата трябва да започне в детско-юношеската възраст (Национална програма за ограничаване на остеопорозата в РБългария)

Профилактиката на остеопорозата трябва да започне в детско-юношеската възраст (Национална програма за ограничаване на остеопорозата в РБългария)

Вие сте тук:Home Здравно-информационни материали Профилактиката на остеопорозата трябва да започне в детско-юношеската възраст (Национална програма за ограничаване на остеопорозата в РБългария)