Координатор за НЦОЗА: доц. Катя Вангелова, дм
тел.: (359 2) 8056 224, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018 – 2020 г. (НПБЗР 2018-2020 г.) е стратегически документ, следващ насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в приоритетите на Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 - 2020 г., като определя приоритетите и ангажиментите на държавните органи и институции, на организациите на работодателите, работниците и служителите, неправителствените организации и др. за развитието на здравословните и безопасни условия на труд.
Основната цел на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2018-2020 е подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място. За постигането u се изпълняват мерки в следните приоритетни области:
-Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
-Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
-Превенция на свързаните с работата заболявания и професионалните болести.
Реализирането на законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки ще допринесе за осигуряване на необходимото ниво на защита на работното място, подобряване на здравето на работниците и служителите, продължаване на тенденцията за устойчиво намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на качеството на работата.
НЦОЗА участва, съвместно с МЗ, в изпълнение на дейности в трите приоритетни области на програмата.

Вие сте тук:Home Национални планове и програми НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (НПБЗР) Национална програма по безопасност и здраве при работа (НПБЗР) 2016-2018