(годишник, издание на НСИ и НЦЗИ)

В публикацията са систематизирани данни за населението и демографските процеси; заболеваемостта на населението; ресурсите на системата на здравеопазването; дейността на стационарите на лечебните заведения. Публикацията съдържа и динамични редове с данни за предходни години и международни сравнения по основни показатели.

Вие сте тук:Home