(НЦЗИ, 2000)

С click върху корицата за отваряне
на изданието

Трудът представлява система от индикатори, даващи възможност анализът и оценката да се извършват по единна методика. Индикаторите са разделени на няколко големи групи – здравно-демографско състояние на населението, ресурси на здравеопазването и дейности в здравеопазването.

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

Вие сте тук:Home