(НЦЗИ, 2000)

Християн Грива  

                                                                                                                                           С click върху корицата за отваряне на изданието

Авторът представя някои теоретико-методични подходи за определяне на разходите при сключване на договори в здравеопазването. Използвани са методите “отгоре надолу”, “отдолу нагоре” и “компромис”. Посочени са оригинални документи и методични разработки на английската система на здравеопазване (NHS), които (след адаптация) биха били подходящи за приложение в българското здравеопазване.

Вие сте тук:Home