(НЦЗИ, 2000)

Мирослав Попов
Божимир Давидов


В студията авторите въвеждат понятието “обществени комуникации” и го дефинират като двустранен и двупосочен обмен на информация между здравеопазването, разглеждано като система, и обществото – в неговия най-широк смисъл. Теоретичните постановки преминават в практически препоръки – как да се изгради и да функционира една съвременна система за обществени комуникации в здравеопазването.

Вие сте тук:Home