(НЦЗИ, 2000)

Божимир Давидов
Християн Грива

 (click върху корицата
за отваряне на изданието)

С предложения от авторите метод всеки болничен мениджър може да определи сравнително точно разходите, а оттук и себестойността, таксите, цените и други икономически параметри на лечението на отделно заболяване в българските болници. Използвани са данни от двегодишни наблюдения на 134 (всички многопрофилни) болници.

 

 

 

 

 

Вие сте тук:Home