2/2019

Пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от ЗОП

Идентификационен номер № 2/2019

Предмет: "Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА" по обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Покана (пазарни консултации) 24.07.2019
Техническа спецификация - по обособени позиции (Приложение 1) 24.07.2019
Ценово предложение (Приложение 2) 24.07.2019

Получени оферти:

оферта 1
оферта 2
оферта 3
оферта 4
оферта 5

01.08.2019