Обществени поръчки - профил на купувача за 2019 г.

2/2019 Закупуване на сървъри и софтуерни продукти  за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА, по пет обособени позиции
1/2019 Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван ЕвстатиевГешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена)

 

Вие сте тук:Home