Показатели за дейността на стационара по видове лечебни заведения

Показатели за дейността на стационара през I шестмесечие на 2018 г. по видове лечебни заведения

Вие сте тук:Home Оперативна информация Показатели за дейността на стационара по видове лечебни заведения