4/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 4/2017

Предмет на поръчката: „Логистично осигуряване на обучения, организирани от Mеждународния институт за младежко развитие PETRI– София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 27.10.2017
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.10.2017
Документация за участие 27.10.2017
Образци на документи 27.10.2017
Протокол от работата на комисията 14.11.2017
Договор 30.11.2017