3/2017

Профил на купувача

Oбществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Идентификационен номер № 3/2017

Предмет на поръчката: „УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ТЕКУЩО И ОСНОВНО) НА ПЛОЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЦОЗА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15 (СГРАДЕН КОМПЛЕКС ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА)“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 17.08.2017
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17.08.2017
Документация за участие 17.08.2017
Образци на документи 17.08.2017
Протокол от работата на комисията 05.09.2017
Писмо за отказ от сключване на договор 14.09.2017
Договор 14.09.2017