Електронният регистър на източниците на електромагнитни полета е разработен по проект ПДП 1 „Подобряване на контрола и информационни системи за превенцията на риска в здравеопазването” на Програма BG07 ”Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014г.

Регистърът отразява информация, съставена от множество източници, той е динамичен и е в непрекъснат процес на запълване с данни, поради което в него може да има някои неточности за местоположението (координатите) на обектите и тяхната визуализация.

Линк към регистъра на електро-магнитни полета