Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С е акредитиран от съгласно БДС EN ISO 17020:2005 да извършва контрол на:

- електромагнитни полета в работна среда и населени места.
- конвекционен и радиационен микроклимат;
- изкуствено осветление;
- оптични полихроматични лъчения в работната среда;
- класификация на лазери по степен на риск – по предоставени технически характеристики;
- вибрации, предавани на системата ръка-рамо и на цялото тяло в работна среда;
- вибрации в жилищни помещения;
- шум в работна среда и населени места;
- ултразвук.

Ръководител: гл. ас. Цветелина Шаламанова, дм
Адрес: НЦОЗА, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 15, София 1431
Тел. 02 8056 208; 02 954 11 72

Сертификат на акредитирания орган

Политика по качеството

Декларация за безпристрастност и независимост на служителите

Вие сте тук:Home