Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  с идентификационен номер 2

Дата на създаване на страницата 15.11.2016 г.

Предмет на поръчката: „Услуги по печат - по обособени позиции

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 15.11.2016

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

15.11.2016
Документация за участие 15.11.2016
Образци на документи 15.11.2016
Заповед на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП 24.11.2016
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059029
24.11.2016
Протокол от работата на комисията 01.12.2016

Договор по обособена позиция 1

Допълнително споразумение по обособена позиция 1

09.12.2016

Договор по обособена позиция 2

Допълнително споразумение по обособена позиция 2

09.12.2016

 

Вие сте тук:Home