Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016г.

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  с идентификационен номер 1

Дата на създаване на страницата 04.08.2016 г.

Предмет на поръчката: „Услуги по комплексно почистване (текущо и основно) на площи, предоставени за оперативно управление на НЦОЗА, находящи се в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов" № 15 (сграден комплекс Център по хигиена)“

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 04.08.2016

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

04.08.2016
Документация за участие 04.08.2016
Образци на документи 04.08.2016
Писмено разяснение по условията на обществената поръчка, на основание чл.189 от ЗОП 09.08.2016
Писмено разяснение по условията на обществената поръчка, на основание чл.189 от ЗОП 11.08.2016
Протокол от работата на комисията 19.08.2016
Договор 12.09.2016

 

Вие сте тук:Home