Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с идентификационен номер 3

Дата на създаване на страницата 14.04.2016 г.

Предмет на поръчката: “Повишаване на информираността на обществото по проблемите на психичното здраве и суицидното поведение чрез публична кампания; публикации и излъчвания в печатни, електронни и интернет медии; изработване и разпространение на видеоматериали; организиране, провеждане и логистика на обучителни семинари за медийни експерти и конференции за дейностите по проекта; изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали; изработване на двуезичен уебсайт“, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве”, Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм(НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  (ФМ НА ЕИП) 2009/2014, към Договор № РД-13-242 за БФП № BG 07-PDPC 03/25.11.2014 г. и Допълнително споразумение № РД-13-29/03.02.2016 г.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
Документация за участие 14.04.2016
Образци на документи 14.04.2016

Проекти на договори:

- по Обособена позиция №1

- по Обособена позиция №2

- по Обособена позиция №3

- по Обособена позиция №4

- по Обособена позиция №5

14.04.2016
Линк към процедурата в РОП 14.04.2016
Разяснение №1 05.05.2015
Разяснение №2 11.05.2016
Разяснение №3 19.05.2016
Разяснение №4 19.05.2016
Протокол № 1 10.06.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

05.07.2016
Протокол № 2 27.07.2016
Протокол № 3 27.07.2016
Протокол № 4 27.07.2016
Решение за избор на изпълнител 27.07.2016
Решение за отмяна на Решение № РД- 381/27.07.2016г. 01.08.2016

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

18.08.2016
Протокол № 2 28.09.2016
Протокол № 3 28.09.2016
Протокол № 4 28.09.2016
Протокол № 5 28.09.2016
Решение за избор на изпълнител 28.09.2016
Решение за избор на нов изпълнител 19.10.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №1 25.11.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №2 25.11.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №3 25.11.2016
Анекс по Обособена позиция №3 03.01.2017
Договор за изпълнение по Обособена позиция №4 25.11.2016
Договор за изпълнение по Обособена позиция №5 25.11.2016
Информация за сключен договор 25.11.2016
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №4 14.03.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №3 16.03.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №2 16.03.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №5 09.05.2017
Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №1 09.05.2017

 

Вие сте тук:Home