Национален център по обществено здраве и анализи и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ". Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактитуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Дейностите са част от Предефиниран Проект 3 „Подобрени услуги за психично здраве”, по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 и ще бъдат проведени в следните икономически региони на България – Югозападен (областите София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград), Южен централен (областите, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали), Югоизточен (областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол) и Североизточен (областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен).

Обучението е двуетапно и е кредитирано от БЛС с 28 (двадесет и осем) кредитни точки. Първият етап включва дистанционно – он - лайн обучение. Всички успешно преминали първия етап ще бъдат поканени да се включат във втория етап на обучението – три дневен семинар, който ще се провежда по региони. Всички успешно преминали двата етапа на обучението получават сертификат и Ръководство съдържащо модулите от он-лайн обучението и приложения (тестове за оценка на депресия, тревожност и суицидност, адреси и контакти на психичноздравни професионалисти от страната, стационари за психиатрична помощ, адреси, кабинети за психологична помощ и центровете за кризисни интервенции).

За провеждане на он-лайн обучението е разработена платформа. Необходимо е да посетите следния интернет адрес: http://dl.ncpha.government.bg и да направите Вашата регистрация. На посочения от Вас е-mail ще получите потребителско име и парола за достъп до платформата.
За всяка допълнителна информация предоставяме мобилна връзка с експерт инж. Мария Динчева  - 0876657201 и координатор Стефани Драганова – 0877337552. При затруднения с достъпа до платформата, моля вижте рубриката „Често задавани въпроси” или използвайте директна връзка с администраторите от същия линк http://dl.ncpha.government.bg

Доц. д-р Христо Хинков, дм                       Евгения Манолова,
Директор на НЦОЗА и                                Представляваща Консорциум  
Ръководител на  проект ПДП3                  „ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС“ ДЗЗД
от Програма БГ07                                       София, ул. „Сердика” №22, ет.1

Вие сте тук:Home Актуално Архив новини Архив - новини 2015 Обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ"