Състав на комисията

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Официални бланки за заявление за включване на заболявания в Списъка на редките заболявания и за искане за обозначаване на експертен център за рядко заболяване:

ЗАЯВЛЕНИЕ на предложение за заболяване за включване в Списък на редките заболявания,установени в Република България

ЗАЯВЛЕНИЕ за искане за обозначение на експертен център за рядко заболяване / редки заболявания

           

Вие сте тук:Home Комисия по редки заболявания Комисия по редки заболявания